Terma & Syarat

Terma & Syarat

Penggunaan anda www.oleah.co ditadbir oleh terma dan syarat ini; sila ambil masa beberapa minit untuk menyemaknya.

Penggunaan tapak web anda merupakan persetujuan anda untuk mematuhi peraturan ini dan terikat dengannya. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web www.oleah.co .

Terma dan Syarat Ini Mungkin Berubah

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan www.oleah.co oleh anda selepas sebarang perubahan tersebut merupakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan terma dan syarat seperti yang diubah. Atas sebab ini, kami menggalakkan anda menyemak terma dan syarat ini apabila anda menggunakan tapak web ini.

Had Liabiliti

Clara.H Pte Ltd tidak akan bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, apa-apa kerosakan kepada, atau virus yang mungkin menjangkiti, komputer anda, peralatan telekomunikasi, atau harta lain yang disebabkan oleh atau timbul daripada akses anda kepada, penggunaan, atau melayari laman web ini atau anda memuat turun sebarang bahan, dari tapak web ini. Clara.H Pte Ltd atau pegawai, pengarah, pekerja, pemegang saham, ahli gabungan, ejen, pengganti, penyerah hak, rakan kongsi runcit atau mana-mana pihak yang terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau penghantaran laman web ini tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak. untuk sebarang kerosakan tidak langsung, khas, punitif, sampingan atau berbangkit (termasuk, tanpa had, yang disebabkan oleh kehilangan keuntungan, kehilangan data atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan laman web ini, mana-mana tapak web yang dipautkan ke laman web ini, atau bahan, maklumat atau perkhidmatan yang terkandung di mana-mana atau semua tapak tersebut, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort atau mana-mana teori undang-undang lain dan sama ada dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Had liabiliti di atas tidak terpakai setakat yang dilarang oleh undang-undang. Sila rujuk kepada undang-undang tempatan anda untuk sebarang larangan tersebut.

Sekiranya terdapat sebarang masalah dengan laman web ini atau mana-mana kandungan, anda bersetuju bahawa satu-satunya penyelesaian anda adalah untuk berhenti menggunakan laman web ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah dengan produk atau perkhidmatan yang telah anda beli di atau melalui laman web ini, anda bersetuju bahawa remedi anda, jika ada, adalah daripada pengeluar produk atau pembekal perkhidmatan tersebut, menurut pengilang atau waranti pembekal, atau untuk mendapatkan pemulangan dan bayaran balik untuk produk atau perkhidmatan tersebut selaras dengan polisi pemulangan dan bayaran balik yang dipaparkan di laman web ini. Tapak ini mungkin termasuk ketidaktepatan, kesilapan atau kesilapan tipografi. www.oleah.co tidak menjamin bahawa kandungan tidak akan terganggu atau bebas ralat.

Hak Cipta dan Tanda Dagangan

Melainkan dinyatakan sebaliknya, bahan di tapak web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, imej, ilustrasi, perisian, klip audio, klip video, fail animasi, adalah tertakluk kepada hak cipta dan hak tanda dagangan Clara.H Pte Ltd. Akibatnya, bahan tersebut di laman web ini tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diubah suai, disiarkan, dihantar, diedarkan, secara keseluruhan atau sebahagian dalam apa jua bentuk sekalipun, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Clara.H Pte Ltd.

Produk, Kandungan dan Spesifikasi

Semua ciri, kandungan, spesifikasi, produk dan harga produk dan perkhidmatan yang diterangkan atau digambarkan di laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Berat tertentu, sukatan dan perihalan serupa adalah anggaran dan disediakan untuk tujuan kemudahan sahaja. Kami melakukan segala usaha yang munasabah untuk memaparkan dengan tepat sifat-sifat produk kami, termasuk warna yang berkenaan; walau bagaimanapun, warna sebenar yang anda lihat akan bergantung pada sistem komputer anda dan kami tidak dapat menjamin bahawa komputer anda akan memaparkan warna tersebut dengan tepat. Kemasukan mana-mana produk atau perkhidmatan dalam laman web ini pada masa tertentu tidak membayangkan atau menjamin bahawa produk atau perkhidmatan ini akan tersedia pada bila-bila masa. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan dan mematuhi semua undang-undang tempatan, negeri dan antarabangsa yang berkenaan dengan pemilikan, penggunaan dan penjualan mana-mana item yang dibeli daripada laman web ini. Dengan membuat pesanan, anda menyatakan bahawa produk yang dipesan akan digunakan hanya dengan cara yang sah.

Had Penghantaran

Apabila pesanan dibuat, ia akan dihantar ke alamat yang ditetapkan oleh pembeli selagi alamat penghantaran itu mematuhi sekatan penghantaran yang terkandung di laman web ini. Semua pembelian dari laman web ini dibuat menurut kontrak penghantaran. Akibatnya, risiko kehilangan dan hak milik untuk item yang dibeli dari laman web ini berpindah kepada anda selepas penghantaran item kepada pembawa. Anda bertanggungjawab untuk memfailkan sebarang tuntutan dengan pembawa untuk penghantaran yang rosak dan/atau hilang.

Kewajipan dan Cukai

Anda bertanggungjawab ke atas duti dan cukai di luar Singapura. Semua item yang memasuki negara asing tertakluk kepada pemeriksaan kastam dan penilaian duti dan cukai mengikut undang-undang negara itu.

Akaun anda

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat akaun dan kata laluan anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan kata laluan anda. Laman web ini dan Clara.H Pte Ltd berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun mengalih keluar atau mengedit kandungan atau membatalkan pesanan.

Dengan membuat pesanan, anda menjamin bahawa anda berumur lebih daripada 18 tahun, dan anda menyediakan www.oleah.co dengan maklumat yang tepat dan benar dan anda mempunyai kuasa untuk membuat pesanan.

Polisi Pertukaran dan Bayaran Balik

Sila rujuk kepada Polisi Pertukaran & Pemulangan kami di sini .

Minggu,Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember
I18n Error: Missing interpolation value "maks" for "Produk yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersisa {{ maks }}."
Masukkan ke WishlistTelusuri WishlistHapus Wishlist
Troli belanja

Troli Anda kosong.

Kembali Ke Kedai

Masukkan catatan pesanan Ubah catatan pesanan
Estimasi ongkos kirim
Masukkan kupon

Estimasi ongkos kirim

Masukkan kupon

Coupon code will work on checkout page

Melayu

Pilih bahasa anda

SGD

Select your currency